viernes, 4 de noviembre de 2011

you say:

-Hey, i don'tlove you only.
I say:
-Why not?
you say:
-Because when you smile, i smile,when i say love you, you say more. When i love you, you love me.

No hay comentarios:

Publicar un comentario